Попередня сторінка

Наступна сторінка

Дивитися в форматі DJVU

Зміст

Дніпро

ГЕРЇМАНОВИЧ Олександр Йосипович (н. 22. VII 1882, Харків — п. 18. IV 1958,
там же; похований там же) — укр. рад. невролог, засл. професор УРСР з 1927. За-
кінчив мед. ф-тет Моск. ун-ту /1909/, 1920—1921 організував і очолив Укр. науково-
дослідний психоневролог. ун-т у Харкові; 1937—1953 — зав. клінікою та нейрогісто-
лог. лабораторією цього ж ін-ту. Брат 3. Й. Геймановича.
ГЕЛЬМАН Макс Ісайович (н. 28. XI 1892, Одеса — п. після 1957; місце поховання
невід.)—-укр. рад. скульптор, працював з 1926 у Київ. худ. ін-ті /професор з 1939/
у галузі станкової скульптури, головним чином — портрета; твори: погруддя поетів
М. Терещенка, Гео ІІІкурупія, худ. Ю. Михайлова, письменника Валеріана Підмо-
гильного тощо. Закінчив Ленінградську АМ 1925. Кращим творам властиві лако-
нізм худож. засобів, життєва виразність і конкретність характеристик.
ГЕМБИЦЬКИЯ Тит Гаврилович (н. 15. І 1842, с. Люлинці, тепер Вишнівка Погре-
бищенського р-ну Вінницьк. обл.— п. 23. І 1908, Львів; похований там же) — укр.
актор і режисер, поляк за походженням. Навчався в Київ, гімназії, сценічну діяль-
ність почав 1859 в рос, укр. і польськ. трупах /Бердичів, Житомир, Київ/, 1869 пе-
реїхав до укр. театру т-ва «Руська бесіда» у Львові; Г. створював колоритні сце-
нічні образи, залишив спогади, ряд перекладів.
ГЕНИК Кирило Іванович (н. 1857, с. Нижній Березів, тепер Косівського р-ну Івано-
Франк. обл.— п. 5. II 1926, Вінніпег, Канада; похований там же) — укр. громад.-
культур, діяч, журналіст; 1878 склав у Львові іспит на вчителя, вчителював у Ниж-
ньому Березові; підтримував дружні стосунки з І. Франком, М. Павлнком, допома-
гав їм матеріально. Один з березівської трійці /Іван Негрич, Іван Бодруг/, всі вони
відіграли значну роль серед канадських українців у перші десятиріччя XX ст. в куль-
тур.-освітньому житті; 1899 в його хаті була читальня «Просвіти».
ГЕНИК'БЕРЕЗОВСЬКИЙ Юліян (н. 1906, Коломийщина — п. 1952, Торонто /Ка-
нада/; похований там же) — укр. митець-рецитатор /читець/, лектор л"кр. мови в
ун-тах Кракова й Торонто, зокрема спеціалізувався на мистецькому читанні творів
покутсько-гуцульських письменників: В. Стефаника, О. Федьковича,' М. Черемшини;
з великим успіхом виступав у містах Зах. України та в укр. колоніях Польщі, Ні-
меччини, Канади.
ГЕРАСИМЕИКО Василь Явтухович (рр. н. і см., а також місце поховання невід.) —
укр. бандурист, викладач Львів, держ. консеварторії з 1954, виготовляв власні бан-
дури, навчався в талановитого майстра Івана Скляра; бандури Г.— чудовий інстру-
мент: легкі, із зручним і надійним механізмом, з прекрасним звуком; вперше в істо-
рії бандури сконструював і виготовив бандурку для дітей і підлітків.
ГЕРАСИМЕНКО Кость /Костянтин/ Михайлович (н. 28. IV 1907, с. Прихідьки, те-
пер Пирятин. р-ну Полт. обл.— п. 26 або 27. IX 1942 загинув на Кавказькому фрон-
ті В. В. війни) — укр. рад поет і драматург. Закінчив 1927 Пирятин. пед. курси,
друкуватися почав з 1932, в роки війни був кореспондентом.
ГЕРАСИМЕИКО Полікарп (н. 1900 — р. см. і місце поховання невід., десь за кор-
доном) — укр. хімік, доцент Українського вищого педагог, ін-ту та Українського
ун-ту в Празі, дійсний чл. НТШ. Праці з фіз., хімії укр., нім., англ., франц. мовами;
підручники для вищих шкіл. Значний вчений-металург — українець, якому довелося все
життя працювати за кордоном у науково-дослідних установах і металург, промисло-
вості Чехо-Словакії, Німеччини, Англії. РІого праці з теорії металург, процесів умі-
щені в розмаїтих закордонних неріодич. виданнях і на Україні широкому загалові
відомі мало. В цих роботах Г. систематизував виробничі та лабораторні дослідження
високотемператур. процесів і створив струнку систему поглядів на будову металургій-
них шлаків та їх взаємодію з металом. Особливе значення має застосування електро-
хімічних принципів до процесів розчинення водню в металург, шлаках і до його пе-
реходу зі шлаку в метал.
ГЕРАСИМЕНКО Юрій Георгійович (н. 20. X 1927, Харків — п. 17. І 1985, там же;
поховаїпій там же) — укр. рад. письменник. Закінчив 1951 Харків, ун-т, друкувався
з 1944. Автор багатьох зб. поезій та прози, видав книжку літ.-критич. нарисів, пе-
рекладав з вірм. і туркм. письменників. Уважно ставився до молодих літераторів.
ГЕРАСИМОВА Ніна Володимирівна (р. і місце н. невід.— п. червень або липень
1965, Харків; похована там же /?/) — укр. рад. актриса, засл. артистка УРСР.
ГЕРАСИМЧУК Лідія Павлівна (н. 5. IV 1922, Київ — п. 5. XII 1958, там же, по-
хована там же) — укр. рад. балерина, засл. артистка УРСР з 1952. Закінчила 1937
хореографічний технікум, працювала в Києві до 1941; з 1941 до 1944 — солістка
Ленінградського, з 1944 — Київського театру опери та балету; Г.— танцівниця класич.
і характер, плану, великого драматич. обдаровання.
ГЕРБЕИ Віктор (н. 12. IX 1838 — п. 1897; місце поховання невід.) — укр. громад,
діяч Закарпаття.
143